Værdibaseret styring

PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

Magasin

Værdibaseret styring - hvordan illustrere man det?

Det var udfordringen i forbindelse med layout af et personaleblad for Psykiatrien, hvor Psykiatrisk Afdeling Odense lige nu er pilotprojekt.

De første ideer knyttede sig til at ”lette foden fra speederen og tage et fastere greb om rattet” (Jacob Kjellberg, professor, KORA) - noget med rat, raserbilsflag, overlade bilnøglerne til patienten etc.

Men essensen er, at man går fra at måle noget objektivt: aktivitet (uanset effekten for patienten) til at måle noget mere subjektivt: patientens oplevelse. Bliver det for lyserødt - for følelsesbaseret? Det var mit mål, at få med i illustrationen.