Sammenhæng & samarbejde

PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

Medarbejderblad

PS! er blad for de 3.000 medarbejdere i Region Syddanmarks Psykiatrisygehus.

P19 har, indenfor - og på kanten af Region Syddanmarks designrammer, lavet designkonceptet og står for løbende udvikling, layout og produktion.