FRA TRAUMER TIL INTELLIGENS

AFDELING FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE

Brochureserie

Baggrund

Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere, som hører under Region Syddanmark, havde en række brochurer i forskellige formater og med uensartet brug af identitetsbærende elementer. De bad P19 skabe sammenhæng.

Design

Tre logoer indgår - og blev sat ind i et sammenhængende grafisk element, som kan flyttes rundt. P19 har også defineret en billedstil som understøtter tanken om ”overlevere” frem for ”ofre”.